Špecializovaný odbor :  ZMENKOVÉ PRÁVO

  • uplatňovanie nárokov zo zmeniek
  • prevody zmeniek ( obchodovanie)
  • vystavenie návrhov zmeniek ( vlastná zmenka, cudzia zmenka, blanko zmenka)