• Advokatrajec.sk
  • Advokatrajec.sk

JUDr. Anna
Kecerová Veselá

JUDr. Anna Kecerová Veselá vykonávam advokáciu od roku 1992, kedy bom bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1964. Výkon advokácie v mojej kancelárii je zameraný na poskytovanie právnych služieb slovenským aj zahraničným klientom v rôznych oblastiach práva, najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a trestného práva, s cieľom zabezpečiť klientom komplexný právny servis na profesionálnej úrovni s dôrazom na vysokú odbornosť, pružnosť a efektivitu poskytnutých služieb.

S účinnosťou od 01. januára 2022 som zmenila spôsob výkonu advokácie tak, že advokáciu vykonávam v mene a na účet spoločnosti: Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s. r. o., IČO 54 276 411, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro. vl. č. 786913/L, ako advokát a konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 12 ods.1 písm. e), v spojení s ustanovením § 15 zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov ( reg. číslo advokátka : 1964).

Kde nás nájdete?

Advokátsku kanceláriu nájdete v centre mesta Rajec, na Námestí, v budove Mestského úradu, 2. poschodie, č. dverí 227.

Zobraziť na mape