Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s. r. o.

so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

IČO 54 276 411

DIČ: 2121631336

IČ DPH : Sk2121631336

Bankové spojenie : VÚB, a. s., číslo účtu IBAN : SK67 0200 0000 0011 2744 9432mobil: 0903 425 051

mobil: 0903 908 051


e-mail: kecerova@advokatrajec.sk

e-mail: akrajec@advokatrajec.sk

Kontaktujte nás