Kontakt

JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka

Advokátska kancelária, Nám. SNP 2/2, RAJEC

tel. 041/5422633

fax 041/5424664

mobil 0903 425 051

e-mail akrajec@advokatrajec.sk

Kontaktujte nás