SPRÁVNE PRÁVO/ Správne súdnictvo

  • právne poradenstvo vo veciach územného a stavebného konania