DEDIČSKÉ PRÁVO

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti dedičského práva
  • spisovanie návrhov na dodatočné dedičské konanie ( prejednanie novoobjaveného majteku poručiteľa po skončení dedičského konania)
  • zastupovanie v dedičskom konaní pre notárom ako súdnym komisárom
  • príprava návrhu dohôd dedičov o vyporiadaní dedičstva
  • právne konzultácie  pri spísaní  závetu a listiny o vydedení
  • právne zastúpenie v súdnom konaní o neplatnosť závetu poručiteľa a neplatnosť listiny o vydedení,
  • právne zastúpenie v konaní o zaradení aktív a pasív do dedičstva
  • ochrana oprávneného dediča
  • zastupovanie v dedičských sporoch na súde