Doctor crossing arms while holding stethoscope in white coat front view.

Špecializovaný odbor :  ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO  

  • uplatňovanie nárokov súvisiacich so škodou na zdraví a sťažením spoločenského uplatnenia ( aj voči zdravotníckym zariadeniam)