RODINNÉ PRÁVO

Rozvod manželstva

 • Úprava výkonu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletým deťom na čas do rozvodu manželstva a na čas po rozvode manželstva
 • Spisovanie návrhov na vydanie neodkladného opatrenia vo veci starostlivosti o maloleté deti
 • Mimosúdne vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode dohodou
 • spisovanie návrhov na vyporiadanie BSM po rozvode, ak sa  rozvedení manželia nedohodnú

Výživné

 • Výživné rodičov k deťom
 • Výživné detí k rodičom
 • Výživné medzi ostatnými príbuznými
 • Výživné medzi manželmi
 • Príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • Príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke

Určenie rodičovstva

 • Určenie a zapretie otcovstva

Osvojenie dieťaťa

 • spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd, ktoré nepotrebujú schválenie súdom
 • zastupovanie v súdnych konaniach
 • exekučné vymáhanie nezaplateného výživného
 • právne poradenstvo